Anasayfa Biyografi Eserlerim Dökümanlarım Sergilerim Galeri İletişim

Ahmet KÖKSAL
Erol Deneç için Milliyet Aralık 1992

DENEÇ’İN İMGELER DÜNYASI

Erol Deneç Tatbiki Güzel Sanatlar’da eğitim gördüğü 1960’lı yılların başlarında hocası Avusturyalı ressam Anton Lehmden’in ilgisini çekmişti. Onun aracılığıyla resimlerini gören fantastik akımının öncülerinden Ernst Fuchs’un çağrısı üzerine Viyana’ya yerleşen genç sanatçı, 1965 – 1969 yıllarında Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde Prof.Pauser yanında eğitimini geliştiriyor. 1968’de Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nin Meister ödülüne değer bulunan Deneç, Anton Lehmden, Ernst Fuchs, Arik Brauer, Rudolf Hausner gibi fantastik akımın ünlü sanatçılarıyla birlikte ve kişisel çok sayıda sergide etkinlik göstermişti.

Viyana’da on iki yıl çalıştıktan  sonra Alp Dağlarında küçük bir köye yerleşen sanatçı, 26yıllık bir ayrılıktan sonra, iki yıl önce İstanbul’a dönmüştü.Erol Deneç’in bugünlerde Erenköy  Mutlu Sanat Odası’nda sergilenen yeni .çalışmalarında Viyana Fantastik Okulu’nun çağrışımcı öğeleriyle Doğu felsefesine ilişkin bir tasavvuf gizeminin izleri sürdürülüyor.

Ernst Fuchs’und “Resim yapan bir sufi, doğudan bize uzanan bir ışık” diye tanımladığı Deneç,çeşitli kültür ve uygarlıkların birikimlerinden esinlenen resimlerinde insanlığın geçmişine, inançlarına uzanan zengin bir düş ve imge gücüyle beslenmiş bir evrene açılıyor. Avrupa’daki gökleri  delen şatolardan, mitolojik atlara, kulelerde tutsak edilmiş prenseslere, Doğu mimarlık ayrıntılarından anka kuşlarına, sonsuza akan ırmaklara, fantastik gorünümlere değin çeşitlenen tükenmez bir imge gücü .

Önceki yıllarda hazırladığı “Burçlar” dizisi gravürlerinde çok titiz, incelikli ve sağlam çizgi yeteneğiyle biçimlenen imgelem gücü özgün bir grup oluşturuyor.Serigrafi tekniğiyle aynı kalıptan değişik renk uyumlarıyla basılmış doğa figürleri ve renkli magazin kesikleriyle yağlıboyayı kolaj yöntemiyle birleştiren kimi resimlerinde fantastik görüşler deneysel uygulamalarla geliştirilmek istenmiş.

Viyana çalışmalarından “Hiç Yenilmeyen” adlı bir bakır gravürde tarihsel sütun ve kalıntılar arasında bir savaş sahnesi canlandırılmış. Bu gravürde insanlığın belleğinde yer etmiş savaş tutkusu, mitolojik figürler, gerçeküstücü ve simgesel motiflerle vurgulanıyor. Erol Deneç’in imgeler dünyası Doğu ülkelerine özgü gizemli bir görüsten, insanlığın ortak geçmişi ver yazgısından, düşlerle bilinçaltına ilişkin bir sezgiden kaynaklanıyor. Yapıtlarında panteizm mitolojik biçimlerle yer alırken, yılan isteklerin, kuş ise  ruhun simgesi oluyor. Tümü duralit üzerine yapıştırılmış özel kağıtlara fırça ve tüplerin ucuyla yapılmış yağlıboyalara sürülen bir vernikle emay parlaklığı eklenmiş. Kilise içlerinden ayrıntılar, yarı soyut uçuşan at figürleriyle “Viyana Anıları”, sevecen duyarlıklar içeren “Ana ve Çocuk”, “Erkek ile Kadın”, “Evrenler Zamanlar İç İçe” adlı figür düzenlemelerinde ve küçük boyutlu fantastik görünümlerde insanlığın geçmiş serüvenlerine, varoluşan, inançların gizemli duyarlığına resimsel göndermeler yapılıyor. Bunlar arasında 1967 – 1992 yılları arasında birbirine eklenerek tamamlanmış “Yol”adlı soyut düzenlemede sanatçının yıllar boyunca süren izlediği, ressamca bilgeliğe erme çabası, simetrik bir düzende simgelenmiş.

Yurda dönüşünden sonra hazırladığı “Hayal Şehir” adlı bir görünümde ise fantastik görüşlerle İstanbul izlenimlerini birleştiren yeni bir oluşum izleniyor.

 

  Tüm Hakları Saklıdır. Erol Deneç grafikers.net